Jakų logistikos centras

Teikiame sandėliavimo ir muitinės tarpininkavimo
paslaugas nuo 1993 metų.

Strategiškai patogi teritorijos geografinė padėtis.
Naudojame pažangią sandėlių valdymo sistemą. Įmonėje suburta profesionalių, darbo patirtį turinčių darbuotojų komanda, kuri dirba atsakingai, lanksčiai ir greitai.

Mūsų paslaugos

ES projektas

2012 m. rugpjūčio mėn. UAB “Jakų logistikos centras” baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą ,,UAB „Jakų logistikos centras“ veiklos efektyvumo bei konkurencingumo didinimas diegiant informacines technologijas“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“.

Bendra projekto suma – 176 136,76 Lt, iš kurių 50 proc. investavo pati bendrovė.

Įgyvendinus projektą, įdiegtas kompleksinis sandėlio valdymo sprendinys leido įmonei susitelkti ties vidinių ir išorinių verslo procesų optimizavimu bei užtikrino aukštą paslaugų kokybę. Tai sudarė sąlygas efektyviai valdyti turimus išteklius, didinti darbo našumą bei efektyviai plėsti įmonės veiklą. Įdiegtas e-verslo sprendinys ateityje leis efektyviau atlikti paslaugas, buhalterinę apskaitą, priiminėti užsakymus, administruoti sandėliavimo paslaugas, analizuoti įmonės veiklą bei efektyviau valdyti įmonę.

Planuojama, jog sėkmingai įgyvendintas projektas padidins ne tik įmonės apyvartą, darbo našumą, bet bus jaučiamas teigiamas socialinis poveikis - sukurtos naujos bei išsaugotos esamos darbo vietos.

Eu