Vertybės:Principingumas ir sąžiningumas.Atsakomybė ir įsipareigojimas.Pagarba ir tarnystė kitiems.

Muitinės tarpininiko paslaugos

Jurgita Kuodienė

 

+370 640 24555     mt@jakulc.lt

Sandėliavimo paslaugos

Tomas Rakevičius

+370 698 15760     t.rakevicius@jakulc.lt

Nekilnojamo turto nuomos paslaugos

Tomas Rakevičius

+370 698 15760     info@jakulc.lt

Kontaktai

 

 

 

UAB Jakų logistikos centras  
Palangos pl. 2, Sudmantai, 96320 Klaipėdos raj. 
Įmonės kodas: 240765750 
tel.: +370 682 68708  
el. p.  info@jakulc.lt  
interneto svetainė: http://www.jakulc.lt/  

Direktorius 
Tomas Rakevičius 
mob.tel.: +370 698 15760 
el.p.  t.rakevicius@jakulc.lt  

Sandėlių vadovė                  Buhalterija 
Sandra Sireikienė                  Loreta Laukaitienė 
tel.: +370 685 39172             tel.: +370 698 82349 
el.p. s10@jakulc.lt                 el.p. l.laukaitiene@jakulc.lt