Vertybės:Principingumas ir sąžiningumas.Atsakomybė ir įsipareigojimas.Pagarba ir tarnystė kitiems.

Muitinės tarpininiko paslaugos

Jurgita Kuodienė

 

+370 640 24555     mt@jakulc.lt

Sandėliavimo paslaugos

Tomas Rakevičius

+370 698 15760     t.rakevicius@jakulc.lt

Nekilnojamo turto nuomos paslaugos

Tomas Rakevičius

+370 698 15760     info@jakulc.lt

ES projektas

UAB „Jakų logistikos centras“ sėkmingai įgyvendino ES projektą

 

       2012 m. rugpjūčio mėn. UAB “Jakų logistikos centras” baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą “,,UAB „Jakų logistikos centras“ veiklos efektyvumo bei konkurencingumo didinimas diegiant informacines technologijas“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“.

Bendra projekto suma – 176 136,76 Lt., iš kurių 50 proc. investavo pati bendrovė.

       Įgyvendinus projektą, įdiegtas kompleksinis sandėlio valdymo sprendinys leido įmonei susitelkti ties vidinių ir išorinių verslo procesų optimizavimu bei užtikrino aukštą paslaugų kokybę. Tai sudarė sąlygas efektyviai valdyti turimus išteklius, didinti darbo našumą bei efektyviai plėsti įmonės veiklą. Įdiegtas e-verslo sprendinys ateityje leis efektyviau atlikti paslaugas, buhalterinę apskaitą, priiminėti užsakymus, administruoti sandėliavimo paslaugas, analizuoti įmonės veiklą bei efektyviau valdyti įmonę.

       Planuojama, jog sėkmingai įgyvendintas projektas padidins ne tik įmonės apyvartą, darbo našumą, bet bus jaučiamas teigiamas socialinis poveikis - sukurtos  naujos bei išsaugotos esamos darbo vietos.